Auklėtoja Snežana

Auklėtoja Snežana: Esu auklėtoja Snežana, turiu ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją. Dirbu su įvairaus amžiaus (nuo 1,5 iki 7 metų) vaikas jau 10 metų. Myliu vaikus, moku su jais bendrauti. Vaikučiai pats didžiausiais turtas ir džiaugsmas mūsų gyvenime. Stengiuosi sudaryti sąlygas ir siekti, kad vaikai patenkintų visus savo poreikius, ugdytųsi įvairiapusiškai ir harmoningai. Kiekvienas vaikas grupėje mylimas ir laukiamas. Savo darbe atsižvelgiu į kiekvieno vaiko įgimtus gebėjimus, suprantu, kaip svarbu skirti individualų dėmesį kiekvienam vaikui, nes tai sąlygoja sėkmingą vaiko asmenybės vystymąsi, tai padeda jam saugiai jaustis darželyje, drąsiai ir pasitikinčiai bendrauti su aplinkiniais. Dirbdama su vaikais, stengiuosi pamatyti pasaulį vaiko akimis, padedu ugdytis kūrybingai, aktyviai asmenybei, kuri turi teisę laisvai reikšti savo jausmus, nuotaikas, norus ir įspūdžius. Nepamirškime, kad vaikas ugdosi čia ir dabar, visur ir visada. Negalime auginimo(si) proceso atskirti nuo gyvenimo. Nepamirškime, kad augame ir tobulėjame kartu su vaikais. Gyvenkime įdomiau, kad drąsiai galima būtų pasakyti: “Gyvenimas yra nuostabus!!!” Vaikai yra mūsų gyvenimo džiaugsmas ir laimė. Manau savo gebėjimais, pedagogine patirtimi, potraukiu kūrybinei veiklai, meile vaikams bei žingeidumu galiu pasidalinti su Jūsų vaikučiais.

Auklėtoja Snežana

Esu Ramunė, „Boružiukų“ grupės auklėtoja. Esu baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą, socialinių mokslų bakalauro laipsnį, įgyjusi Buities kultūros mokytojo kvalifikaciją.Pasitelkdama įgytas pedagogines, psichologines žinias studijų metais bei patirtį auginant savus vaikus, kartu su vaikais darželyje einu pažinimo keliu. Bendra veikla, kartu išgyventas liūdesys ar džiaugsmas, išgirstas vaiko troškimas, man padeda ugdyti vaikus kaip asmenybes. Tai yra svarbiausia. Man vaikai, tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai, kurie mus visus gali išmokyti trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų siekti to, ko trokšta... Tų pagrindinių  dalykų mokausi kartu su vaikais. Bendra veikla – užsiėmimai padeda pasiekti tikslus, troškimus, kas suteikia džiaugsmą ir padaro laimingus. Matyti vaikus laimingus yra didžiausias džiaugsmas. Vaikų smalsumas, noras kuo daugiau sužinoti man padeda tobulėti...

Auklėtoja Lina

Sveiki visi! Su jumis sveikinasi „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja  Lina. Trumpai apie save: nesenai įgijusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bakalaurą, nusprendžiau nieko nelaukti ir tęsti studijas ikimokyklinio ugdymo srityje. Šiuo metu studijuoju ikimokyklinės edukologijos magistrą.

Dažnai aplinkiniai manęs klausia: ,,Kodėl pasirinkai būtent šią sritį? Kodėl būtent darbas su vaikais? Juk tiek daug kantrybės reikia dirbant šį darbą!“ Į šiuos klausimus atsakau labai paprastai: ,,O jums patiems nebūna taip, kad atrandate sritį, kurioje jaučiatės kaip žuvis vandeny? Mane tai domina. Tuo labiau, jaučiu didelį norą ir pareigą būti atsakingai už tuos, kurie negali patys už save pastovėti.“  Sąveika su vaiku – vienas iš mano, kaip kompetentingos auklėtojos, svarbiausių uždavinių. Atsižvelgdama į vaiko individualumą, unikalumą ir atsineštą patirtį iš namų, plėtoju/organizuoju ugdymo(si) veiklas, taip siekdama, kad vaiko ,,stipriosios” savybės padėtų ugdyti(s) ,,silpnosioms”. Visiems sakiau, sakau ir sakysiu: ,,Juk svarbiausia – visapusiška vaiko gerovė!“