Darželis  – tai vaiko vartai į platųjį pasaulį, todėl mes suprantame didžiulę atsakomybę ne tik sukurti jam saugią aplinką, patiekti sveiką maistą, bet ir suteikti jam tinkamus pagrindus tolesniems gyvenimo etapams.