Darželis  – tai vaiko vartai į platųjį pasaulį, todėl mes suprantame didžiulę atsakomybę ne tik sukurti jam saugią aplinką, patiekti sveiką maistą, bet ir suteikti jam tinkamus pagrindus tolesniems gyvenimo etapams.

Mūsų siekis – apsupus meile ir pagarba ugdyti savarankišką, laisvą, savimi pasitikinčią, ryžtingą asmenybę, gebančią priimti sprendimus, ir kartu  empatišką, nuoširdų Žmogų, atsakingą pilietį ir patriotą. Mums svarbu įdiegti vaikams sveikos gyvensenos pagrindus, pratinti juos prie ekologiško mąstymo.

Baltupių darželyje svarbiausia  – sudaryti palankią aplinką mažųjų asmenybių atsiskleidimui ir suteikiant vaikams visapusišką ugdymą, paruošti juos kitiems gyvenimo etapams.  Veiksmingam ugdymui užtikrinti naudojame efektyvias priemones, metodus ir programas. Emocinį intelektą ugdome pasitelkdami Kimočių (žaislų, turinčių jausmus) metodiką, vyresnėlių grupėje taikome Zipio programą. Vaikų kūrybiškumas skleidžiasi per darbelių pamokėles naudojant kuo įvairesnes ugdomąsias saviraiškos priemones. Ypatingą dėmesį skiriame įvairapusiškam muzikiniam ugdymui.

Remdamiesi Valdorfo pedagogikos idėja, kad vaikai geriausiai mokosi iš pavyzdžio, ypatingą dėmesį skiriame auklėtojų atrankai. Renkamės tik pedagoginį išsilavinimą turinčias specialistes, darbą darželyje vertinančias kaip pašaukimą.

Mūsų darželis dirba pagal individualią programą, paremtą Vėrinėlio programos pagrindais.

Visą programą galite pasiskaityti čia.

Priešmokyklinę ugdymo programą galite pasiskaityti čia.

Mūsų darželyje NEMOKAMAI vaikučiai gali lankyti šiuos papildomo ugdymo būrelius:

 • muzika ir šokis,
 • dailė ir darbeliai,
 • anglų kalba (Gudručiams),
 • pratybėlės pagal amžiaus tarpsnį,
 • keramika,
 • emocinio intelekto ugdymo programa su Kimočiais (Smalsučiams, Boružiukams ir Pumpuriukams),
 • priešmokyklinio rengimo programa (Gudručiams).

Už papildomą mokestį galima rinktis:

 • gimnastiką,
 • sportinius šokius,
 • teatrą,
 • anglų kalbos mokyklėlę,
 • logopedę.